Sứ mệnh

KẾT NỐI HÀNG TRIỆU CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ; CÁC STARTUPS; CÁC HỢP TÁC XÃ; CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ; NÔNG DÂN TẠI VIỆT NAM VÀ ASEAN ĐẾN HỆ THỐNG HORECA MỘT CÁCH NHANH NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT.

Giá trị

1. TẦM NHÌN XA VÀ RỘNG
2. CHÍNH TRỰC
3. CHĂM CHỈ
4. HỢP TÁC VÀ SẺ CHIA
5. KỶ LUẬT
6. SÁNG TẠO
7. DŨNG CẢM