Chili lemon salt DASAVI red 7.0 kg

Product Decription

Chili lemon salt DASAVI red 7.0 kg

Chili lemon salt DASAVI red 7.0 kg

Thành phần: Đường, ớt xiêm đỏ (20%), nước cốt chanh (12,4%), muối (10%), nước, chất điều vị (621), chất điều chỉnh độ chua (330), chất làm dày (415). Khối lượng tịnh: 7.0 kg