Hồng

Product Decription

Quả hồng là trái cây ăn được của một số loài cây trong chi Diospyros. Được trồng rộng rãi nhất trong số này là hồng châu Á hoặc Nhật Bản, Diospyros kaki. Diospyros thuộc họ Ebenaceae, và một số loài không thuộc họ hồng được trồng để lấy gỗ mun