Chuối già Nam Mỹ

Product Decription

Chuối là cây trồng truyền thống quan trọng của Việt Nam cả về mặt lịch sử và ý nghĩa kinh tế. Sản lượng thương mại hàng năm củaViệt Nam trên một triệu tấn. Chuối được trồng phổ biến ở Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long